Vyšenský potok

Vyšenský potok → StropniceMalšeVltavaLabe → Severní moře

Popis

Vyšenský potok se nachází v Novohradských horách a je asi 13 km dlouhý. Potok prameni v Rakousku u obce Höhenberg, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Stropnice u Byňova. Plocha povodí potoka je 22,456 km2.

Jediným významným přítokem potoka je Tetřeví potok.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Vyšenský potok
Identifikátor 10278499
Hydrologické pořadí 1-06-02-051
Plocha povodí 22,456 km2
Celková délka 12,7 km
Délka na územé ČR 11,7 km
Země Rakousko, Česko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Tetřeví potok 1-06-02-051 ? km2 3,3 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?