Novosedelský potok

Novosedelský potok → OtavaVltavaLabe → Severní moře

Popis

Novosedelský potok se nachází v jihozápadních Čechách a je asi 25 km dlouhý. Potok pramení u obce Nehořánky a ústí do Otavy v Klatovicích. Plocha povodí potoka je 101,768 km2.

Na Novosedelském potoce se nachází jedna vodní elektrárna a to MVE Volenice.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Novosedelský potok
Identifikátor 10256214
Hydrologické pořadí 1-08-01-126
Plocha povodí 101,768 km2
Celková délka 24,8 km
Délka na územé ČR 24,8 km
Země Česko

Mapa

Vodní elektrárny

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Volenice 10 kW ? GWh 1
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?