Štulbach

Štulbach → PstruhovecDyjeMorava → Dunaj → Černé moře

Popis

Štulbach je asi 3 km dlouhý potok v České Kanadě. Potok pramení u obce Návary a ústí do Pstruhovce. Plocha povodí potoka je 4,765 km2.

Štulbach tvoří státní hranici s Rakouskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Štulbach
Identifikátor 10219501
Hydrologické pořadí 4-14-01-068
Plocha povodí 4,765 km2
Celková délka 3,4 km
Délka na územé ČR 1,3 km
Země Česko, Rakousko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?