Hlubočský potok

Hlubočský potok → Drietomica → Váh → Dunaj → Černé moře

Popis

Hlubočský potok se nachází v Bílých Karpatech a je asi 2 km dlouhý. Potok pramení u obce Starý Hrozenkova ústí do potoka Drietomica.

Hlubočský potok tvoří státní hranici se Slovenskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Hlubočský potok
Identifikátor 10219497
Hydrologické pořadí 4-21-09-006
Plocha povodí ? km2
Celková délka 1,8 km
Délka na územé ČR 1,8 km
Země Česko, Slovensko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?