Brunský potok

Brunský potok → PstruhovecDyjeMorava → Dunaj → Černé moře

Popis

Brunský potok se nachází v okresu Jindřichův Hradec a je asi 0,5 km dlouhý. Potok pramení u bývalého Hanftlova mlýnu a ústí do Pstruhovce.

Brunský potok tvoří státní hranici s Rakouskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Brunský potok
Identifikátor 10219496
Hydrologické pořadí 4-14-01-067
Plocha povodí ? km2
Celková délka 0,5 km
Délka na územé ČR 0,5 km
Země Česko, Rakousko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?