Rybniční potok

Rybniční potok → Včelínek (Sedlecký potok)Odlehčovací rameno Dyje, PoštornáDyjeMorava → Dunaj → Černé moře

Popis

Rybniční potok se nachází na jihu Moravy a je asi 12 km dlouhý. Potok prameni v Rakousku u obce Falkenstein, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Včelínku u Sedlece. Plocha povodí potoka je 48,952 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Rybniční potok
Identifikátor 10219477
Hydrologické pořadí 4-17-01-054
Plocha povodí 48,952 km2
Celková délka 12,5 km
Délka na územé ČR 0,8 km
Země Rakousko, Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?