Polní potok

Polní potok → DyjeMorava → Dunaj → Černé moře

Popis

Polní potok se nachází na jihu Moravy a je asi 17 km dlouhý. Potok prameni v Rakousku u obce Guttenbrunn, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Dyje v Novosedlech. Plocha povodí potoka je 62,246 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Polní potok
Identifikátor 10219474
Hydrologické pořadí 4-14-03-052
Plocha povodí 62,246 km2
Celková délka 16,9 km
Délka na územé ČR 10,7 km
Země Rakousko, Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?