Odlehčovací rameno Kyjovky

Odlehčovací rameno Kyjovky → Kyjovka (Stupava)DyjeMorava → Dunaj → Černé moře

Popis

Odlehčovací rameno Kyjovky je 1,4 km dlouhé a nachazí se u Hodonína. Rameno převádí vodu z Kyjovky do Moravy. Plocha povodí ramena je 8,398 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Odlehčovací rameno Kyjovky
Identifikátor 10219473
Hydrologické pořadí 4-17-01-112
Plocha povodí 8,398 km2
Celková délka 1,4 km
Délka na územé ČR 1,4 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?