Spálený potok

Spálený potok → TrkmankaDyjeMorava → Dunaj → Černé moře

Popis

Spálený potok se nachází v Jihomoravském kraji a je asi 19 km dlouhý. Potok pramení u obce Archlebov a ústí do Trkmanky u Brumovic. Plocha povodí potoka je 152,581 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Spálený potok
Identifikátor 10186024
Hydrologické pořadí 4-17-01-021
Plocha povodí 152,581 km2
Celková délka 19,1 km
Délka na územé ČR 19,1 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?