Vlárka

Vlárka → Vlára → Váh → Dunaj → Černé moře

Popis

Vlárka je asi 8 km dlouhý potok v Bílých Karpatech. Potok pramení u hory Průklesy a ústí do Vláry ve Vlárském průsmyku. Plocha povodí potoka je 20,229 km2.

Potok tvoří státní hranici se Slovenskem.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Vlárka
Identifikátor 10156439
Hydrologické pořadí 4-21-08-076
Plocha povodí 20,229 km2
Celková délka 8,3 km
Délka na územé ČR 5,8 km
Země Česko, Slovensko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?