Dílčí potok

Dílčí potok → Mlýnský potok → Große Mühl → Dunaj → Černé moře

Popis

Dílčí potok se nachází na Šumavě a je asi 3 km dlouhý. Potok prameni v Rakousku u obce St. Stefan-Afiesl, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Mlýnského potoka.

Dílčí potok tvoří státní hranici s Rakouskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Dílčí potok
Identifikátor 10156417
Hydrologické pořadí 4-04-02-001
Plocha povodí ? km2
Celková délka 2,9 km
Délka na územé ČR 1,9 km
Země Rakousko, Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?