Královecký potok

Královecký potok → Černý potok → Bobr → Odra → Balstké moře

Popis

Královecký potok se nachází okresu Trutnov a je asi 1 km dlouhý. Potok pramení u obce Královec a ústí do Černého potoka.

Královecký potok tvoří státní hranici s Polskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Královecký potok
Identifikátor 10138689
Hydrologické pořadí 2-04-05-005
Plocha povodí ? km2
Celková délka 0,7 km
Délka na územé ČR 0,7 km
Země Česko, Polsko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?