Pastvinný potok

Pastvinný potok → Petrovický potokRybný potok (Gottleuba)Labe → Severní moře

Popis

Pastvinný potok se nachází v Krušných horách a je asi 1 km dlouhý. Potok pramení u obce Petrovice a ústí do Petrovického potoka.

Pastvinný potok tvoří státní hranici, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Pastvinný potok
Identifikátor 10136467
Hydrologické pořadí 1-15-02-026
Plocha povodí ? km2
Celková délka 1,0 km
Délka na územé ČR 1,0 km
Země Česko, Německo

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?