Degárka

Degárka → LužniceVltavaLabe → Severní moře

Popis

Degárka je asi 1 km dlouhý vodní kanál na Třeboňsku. Vodní kanál začíná na jezu ve Veselém nad Lužnicích oddělení od Nežárky a je zaústěn do Lužnice. Plocha povodí vodního kanálu je 0,513 km2.

Kanál sloužil pro navyšování průtok na mlýn na Lužnici.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Degárka
Identifikátor 10128905
Hydrologické pořadí 1-07-02-077
Plocha povodí 0,513 km2
Celková délka 1,0 km
Délka na územé ČR 1,0 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?