Hůrka

Hůrka → Psina → Odra → Baltské moře

Popis

Hůrka je asi 4 km dlouhý potok ve Slezsku. Potok pramení u obce Húrky a ústí do řeky Psina u polského města Bojanów. Plocha povodí potoka je 3,614 km2.

Hůrka tvoří státní hranici s Polskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Hůrka
Identifikátor 10125186
Hydrologické pořadí 2-04-01-016
Plocha povodí 3,614 km2
Celková délka 3,9 km
Délka na územé ČR 1,1 km
Země Česko, Polsko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?