Pomezní potok

Pomezní potok → ReslavaOhřeLabe → Severní moře

Popis

Pomezní potok se nachází na Chebsku a je asi 3 km dlouhý. Potok prameni v Německu nedaleko českých hranic a ústí do Reslavy u Pomezí.

Pomezní potok tvoří státní hranici, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Pomezní potok
Identifikátor 10117600
Hydrologické pořadí 1-13-01-007
Plocha povodí ? km2
Celková délka 3,0 km
Délka na územé ČR 1,2 km
Země Německo, Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?