Kotelský potok

Kotelský potok → StřelaMetujeLabe → Severní moře

Popis

Kotelský potok se nachází v česko-polské přihraničí v Orlických horách a je asi 3 km dlouhý. Potok prameni v Polsku na úbočí Freistova kopce a ústí do Střely u osady Lasek Miejski.

Kotelský potok tvoří státní hranici, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Kotelský potok
Identifikátor 10117360
Hydrologické pořadí 1-01-03-038
Plocha povodí ? km2
Celková délka 3,3 km
Délka na územé ČR 0,5 km
Země Polsko, Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?