Rožnovský potok

Rožnovský potok → Große Mühl → Dunaj → Černé moře

Popis

Rožnovský potok se nachází na Šumavě a je asi 5 km dlouhý. Potok pramení v přírodní rezervaci Rožnov a ústí do řeky Große Mühl.

Rožnovský potok tvoří státní hranici s Rakouskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Rožnovský potok
Identifikátor 10115567
Hydrologické pořadí 4-04-01-011
Plocha povodí ? km2
Celková délka 4,8 km
Délka na územé ČR 1,4 km
Země Česko, Rakousko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?