Hornojindřichovský potok

Hornojindřichovský potok → MandavaLužická NisaOdra → Baltské moře

Popis

Hornojindřichovský potok se nachází ve Šluknovském výběžku a je asi 2 km dlouhý. Potok pramení u obce Rumburku a ústí do Mandavy.

Hornojindřichovský potok tvoří státní hranici, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Hornojindřichovský potok
Identifikátor 10114253
Hydrologické pořadí 2-04-08-003
Plocha povodí ? km2
Celková délka 1,5 km
Délka na územé ČR 1,5 km
Země Česko, Německo

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?