Štítarský potok

Štítarský potok → Schwesnitz → Sála → Labe → Severní moře

Popis

Štítarský potok se nachází v Ašském výběžku a v Bavorsku. Je asi 15 km dlouhý. Potok pramení u obce Krásná a ústí do Schwesnitz v německém Rehau. Plocha povodí potoka je 35,14 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Štítarský potok
Identifikátor 10113919
Hydrologické pořadí 1-15-05-001
Plocha povodí 35,14 km2
Celková délka 14,6 km
Délka na územé ČR 1,7 km
Země Česko, Německo

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?