Velkorybnický potok

Velkorybnický potok → SázekOhřeLabe → Severní moře

Popis

Velkorybnický potok se nachází u Ašského výběžku a je asi 4 km dlouhý. Potok prameni v Německu u obce Schönberg, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Sázek u Nebanic. Plocha povodí potoka je 5,891 km2.

Velkorybnický potok tvoří státní hranici s Německem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Velkorybnický potok
Identifikátor 10112508
Hydrologické pořadí 1-13-01-024
Plocha povodí 5,891 km2
Celková délka 4,1 km
Délka na územé ČR 1,7 km
Země Německo, Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?