Rašelinový potok

Rašelinový potok → Divoká BystřiceLabe → Severní moře

Popis

Rašelinový potok se nachází v Krušných horách a je asi 3 km dlouhý. Potok prameni v Německu u obce Rehefeld, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Divoké Bystřice na česko-německých hranicích. Plocha povodí potoka je 3,393 km2.

Rašelinový potok tvoří státní hranici, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Rašelinový potok
Identifikátor 10111036
Hydrologické pořadí 1-15-02-034
Plocha povodí 3,393 km2
Celková délka 3,4 km
Délka na územé ČR 2,1 km
Země Německo, Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?