Široký potok

Široký potok → Blatenský potokČerná → Cvikovská Mulda → Mulda → Labe → Severní moře

Popis

Široký potok se nachází v Krušných horách a je asi 4 km dlouhý. Potok prameni v Německu u vesnice Jugel, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Blatenského potoka. Plocha povodí potoka je 11,698 km2.

Široký potok tvoří státní hranici s Německem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Jediným významným přítokem potoka je Smolný potok.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Široký potok
Identifikátor 10110524
Hydrologické pořadí 1-15-04-011
Plocha povodí 11,698 km2
Celková délka 4,4 km
Délka na územé ČR 0,3 km
Země Německo, Česko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Smolný potok 1-15-04-011 ? km2 3,0 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?