Černý potok

Černý potok → MohelniceLabe → Severní moře

Popis

Černý potok se nachází v Krušných horách a je asi 4 km dlouhý. Potok pramení u obce Adolfov a ústí do Mohelnice. Plocha povodí potoka je 209 km2.

Černý potok tvoří státní hranici, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Černý potok
Identifikátor 10110375
Hydrologické pořadí 1-15-02-030
Plocha povodí 209 km2
Celková délka 3,9 km
Délka na územé ČR 2,7 km
Země Česko, Německo

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?