Mezný potok

Mezný potok → OhřeLabe → Severní moře

Popis

Mezný potok se nachází v Ašském výběžku a je asi 4 km dlouhý. Potok pramení u obce Libá a ústí do Ohře na hranicích s Německme.

Mezný potok tvoří státní hranici s Německem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Mezný potok
Identifikátor 10107923
Hydrologické pořadí 1-13-01-001
Plocha povodí ? km2
Celková délka 3,7 km
Délka na územé ČR 3,7 km
Země Česko, Německo

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?