Údolský potok

Údolský potok → Studená VltavaVltavaLabe → Severní moře

Popis

Údolský potok se nachází na Šumavě a je asi 2 km dlouhý. Potok pramení u hory Špičák a ústí do Studené Vltavy v Novém Údolí.

Údolský potok tvoří státní hranici s Německem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Údolský potok
Identifikátor 10107367
Hydrologické pořadí 1-06-01-044
Plocha povodí ? km2
Celková délka 2,5 km
Délka na územé ČR 2,5 km
Země Česko, Německo

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?