Strouženský potok

Strouženský potok → BrlenkaMetujeLabe → Severní moře

Popis

Strouženský potok se nachází na Broumovsku a je asi 4 km dlouhý. Potok prameni v Polsku u obce Pstrążna, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Brlenky u obce Žďárky.

Strouženský potok tvoří státní hranici, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Strouženský potok
Identifikátor 10107263
Hydrologické pořadí 1-01-03-034
Plocha povodí ? km2
Celková délka 3,9 km
Délka na územé ČR 2,2 km
Země Polsko, Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?