Šenovský potok

Šenovský potok → Pryský potokKameniceLabe → Severní moře

Popis

Šenovský potok se nachází v Lužických horách a je asi 4 km dlouhý. Potok pramení u obce Vesnička a ústí do Pryského potoka v Kamenické Šenově. Plocha povodí potoka je 6,986 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Šenovský potok
Identifikátor 10105377
Hydrologické pořadí 1-14-05-005
Plocha povodí 6,986 km2
Celková délka 4,2 km
Délka na územé ČR 4,2 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?