Rudník

Rudník → Pština → Troja → Psina → Odra → Balstké moře

Popis

Rudník je asi 5 km dlouhý potok v Sudicko-třebomském výběžku. Potok pramení u obce Třebom a ústí do Pštiny. Plocha povodí potoka je 6,899 km2.

Rudník tvoří státní hranici s Polskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Rudník
Identifikátor 10105308
Hydrologické pořadí 2-04-01-004
Plocha povodí 6,899 km2
Celková délka 4,9 km
Délka na územé ČR 1,1 km
Země Česko, Polsko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?