Pasecký potok

Pasecký potok → Odra → Baltské moře

Popis

Pasecký potok se nachází na Ostravsku a je asi 4 km dlouhý. Potok pramení u obce Šilheřovice a ústí do Odry.

Pasecký potok tvoří státní hranici s Polskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Pasecký potok
Identifikátor 10105082
Hydrologické pořadí 2-03-02-010
Plocha povodí ? km2
Celková délka 3,5 km
Délka na územé ČR 3,5 km
Země Česko, Polsko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?