Starostínský potok

Starostínský potok → Stěnava → Kladská Nisa → Odra → Balstké moře

Popis

Starostínský potok se nachází v Broumovském výběžku a je asi 4 km dlouhý. Potok prameni v Polsku u obce Mieroszów, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Stěnavy.

Starostínský potok tvoří státní hranici s Polskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Starostínský potok
Identifikátor 10104976
Hydrologické pořadí 2-04-03-002
Plocha povodí ? km2
Celková délka 4,4 km
Délka na územé ČR 2,1 km
Země Polsko, Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?