Zlatý potok

Zlatý potok → MandavaLužická NisaOdra → Baltské moře

Popis

Zlatý potok se nachází ve Šluknovském výběžku a je asi 4 km dlouhý. Potok pramení u Varnsdorfu a ústí do Mandavy.

Zlatý potok tvoří státní hranici s Německem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Zlatý potok
Identifikátor 10104924
Hydrologické pořadí 2-04-08-005
Plocha povodí ? km2
Celková délka 3,8 km
Délka na územé ČR 2,8 km
Země Česko, Německo

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?