Klopotský potok

Klopotský potok → Labe → Severní moře

Popis

Klopotský potok se nachází v CHKO Labský Pískovec a je asi 4 km dlouhý. Potok pramení u obce Dolní Žleby a ústí do Labe. Plocha povodí potoka je 4,448 km2.

Klopotský potok tvoří státní hranici s Německem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Klopotský potok
Identifikátor 10104876
Hydrologické pořadí 1-14-04-008
Plocha povodí 4,448 km2
Celková délka 4,0 km
Délka na územé ČR 4,0 km
Země Česko, Německo

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?