Novoveský potok

Novoveský potok → Lužická NisaOdra → Baltské moře

Popis

Novoveský potok se nachází v okresu Jablonec nad Nisou a je asi 4 km dlouhý. Potok pramení u obce Nová Ves nad Nisou a ústí do Lužické Nisy v Jablonci. Plocha povodí potoka je 6,705 km2.

Na Novoveském potoce se nachází jedna vodní elektrárna a to MVE Nová Ves nad Nisou.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Novoveský potok
Identifikátor 10104612
Hydrologické pořadí 2-04-07-002
Plocha povodí 6,705 km2
Celková délka 4,0 km
Délka na územé ČR 4,0 km
Země Česko

Mapa

Vodní elektrárny

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Nová Ves nad Nisou 18 kW ? GWh 1
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?