Bystrý potok

Bystrý potok → OlšeOdra → Baltské moře

Popis

Bystrý potok se nachází u Jablunkova a je asi 4 km dlouhý. Potok pramení u vrcholu Kyčera a ústí do Olše. Plocha povodí potoka je 5,221 km2.

Bystrý potok tvoří státní hranici s Polskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Bystrý potok
Identifikátor 10104426
Hydrologické pořadí 2-03-03-002
Plocha povodí 5,221 km2
Celková délka 4,1 km
Délka na územé ČR 4,1 km
Země Česko, Polsko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?