Bučinský potok (Výhledský)

Bučinský potok (Výhledský) → OhřeLabe → Severní moře

Popis

Bučinský potok, někdy také těž Výhledský, se nachází na Chebsku a je asi 5 km dlouhý. Potok pramení na hranicích s Německem a ústí do Ohře u Pomezné.

Bučinský potok tvoří státní hranici s Německem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Bučinský potok (Výhledský)
Identifikátor 10104195
Hydrologické pořadí 1-13-01-011
Plocha povodí ? km2
Celková délka 4,6 km
Délka na územé ČR 4,6 km
Země Česko, Německo

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?