Červený potok

Červený potok → Koštěnický potokLužniceVltavaLabe → Severní moře

Popis

Červený potok se nachází na Třeboňskua je asi 4 km dlouhý. Potok pramení u obce Smrčná a ústí do Koštěnického potoka. Plocha povodí potoka je 6,516 km2.

Červený potok tvoří státní hranici s Rakouskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Červený potok
Identifikátor 10104067
Hydrologické pořadí 1-07-02-025
Plocha povodí 6,516 km2
Celková délka 4,4 km
Délka na územé ČR 4,4 km
Země Česko, Rakousko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?