Velkošenovský potok

Velkošenovský potok → Vilémovský potok (Poustevenský)Labe → Severní moře

Popis

Velkošenovský potok se nachází ve Šluknovském výběžku a je asi 4 km dlouhý. Potok pramení u obce Nové Hraběcí a ústí do Vilémovského potok. Plocha povodí potoka je 9,494 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Velkošenovský potok
Identifikátor 10103812
Hydrologické pořadí 1-15-01-021
Plocha povodí 9,494 km2
Celková délka 4,3 km
Délka na územé ČR 4,3 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?