Oldřichovský potok (Lubota)

Oldřichovský potok (Lubota) → Lužická NisaOdra → Baltské moře

Popis

Oldřichovský potok, někdy také těž Lubota, se nachází na Libereckua je asi 5 km dlouhý. Potok pramení u Hrádku nad Nisou a ústí do Lužické Nisy. Plocha povodí potoka je 6,661 km2.

Oldřichovský potok tvoří státní hranici s Německem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Oldřichovský potok (Lubota)
Identifikátor 10103785
Hydrologické pořadí 2-04-07-038
Plocha povodí 6,661 km2
Celková délka 4,7 km
Délka na územé ČR 4,7 km
Země Česko, Německo

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?