Hraniční potok

Hraniční potok → Rybný potok (Gottleuba)Labe → Severní moře

Popis

Hraniční potok se nachází v Krušných horách a je asi 4 km dlouhý. Potok prameni v Německu u vesnice Rudolphsdorf, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Rybného potoka. Plocha povodí potoka je 5,102 km2.

Hraniční potok tvoří státní hranici s Německem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Hraniční potok
Identifikátor 10103716
Hydrologické pořadí 1-15-02-021
Plocha povodí 5,102 km2
Celková délka 4,5 km
Délka na územé ČR 3,6 km
Země Německo, Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?