Drásovský potok

Drásovský potok → KocábaVltavaLabe → Severní moře

Popis

Drásovský potok se nachází v okresu Příbram a je asi 5 km dlouhý. Potok pramení u obce Jablonná a ústí do Kocáby u obce Skalka. Plocha povodí potoka je 8,271 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Drásovský potok
Identifikátor 10103627
Hydrologické pořadí 1-08-05-087
Plocha povodí 8,271 km2
Celková délka 4,8 km
Délka na územé ČR 4,8 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?