Velký Labský náhon

Velký Labský náhon → Labe → Severní moře

Popis

Velký Labský náhon je asi 14 km dlouhý úměle vytvoření kanál na Hradecku. Náhon se od Labe odděluje u obce Lochenice a u Březhradu je zaústěn zpět do Labe. Plocha povodí náhonu je 39,431 km2.

Do náhonu ústí říčka Melounka.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Velký Labský náhon
Identifikátor 10103624
Hydrologické pořadí 1-01-04-031/2
Plocha povodí 39,431 km2
Celková délka 13,5 km
Délka na územé ČR 13,5 km
Země Česko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Melounka 1-03-01-005 19,99 km2 7,5 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?