Bystřina

Bystřina → Rokytnice → Sála → Labe → Severní moře

Popis

Bystřina je asi 6 km dlouhý potok v Ašském výběžku. Potok pramení u obce Hranice a ústí do Rokytnice. Plocha povodí potoka je 8,193 km2.

Jediným významným přítokem potoka je Brodivý potok.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Bystřina
Identifikátor 10103507
Hydrologické pořadí 1-15-05-009
Plocha povodí 8,193 km2
Celková délka 5,9 km
Délka na územé ČR 5,9 km
Země Česko, Německo

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Brodivý potok 1-15-05-009 ? km2 1,5 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?