Svinský potok

Svinský potok → ÚhlavaRadbuzaBerounkaVltavaLabe → Severní moře

Popis

Svinský potok se nachází na Šumavě a je asi 5 km dlouhý. Potok pramení nedaleko vrchu Hraničář a je zaústěn do Úhlavy do vodní nádrže Nýrsko. Plocha povodí potoka je 12,681 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Svinský potok
Identifikátor 10103437
Hydrologické pořadí 1-10-03-004
Plocha povodí 12,681 km2
Celková délka 5,2 km
Délka na územé ČR 5,2 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?