Višňovský potok

Višňovský potok → SmědáLužická NisaOdra → Baltské moře

Popis

Višňovský potok se nachází ve Frýdlantském výběžku a je asi 6 km dlouhý. Potok prameni v Polsku u obce Wyszków, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Smědé u obce Předlánce. Plocha povodí potoka je 9,083 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Višňovský potok
Identifikátor 10103430
Hydrologické pořadí 2-04-10-022
Plocha povodí 9,083 km2
Celková délka 5,6 km
Délka na územé ČR 2,4 km
Země Polsko, Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?