Slunný potok

Slunný potok → Lužická NisaOdra → Baltské moře

Popis

Slunný potok se nachází na Liberecku a je asi 5 km dlouhý. Potok pramení u obce Horní Hanychov a ústí do Lužické Nisy v Liberci. Plocha povodí potoka je 6,317 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Slunný potok
Identifikátor 10103207
Hydrologické pořadí 2-04-07-012
Plocha povodí 6,317 km2
Celková délka 5,0 km
Délka na územé ČR 5,0 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?