Bystrý potok

Bystrý potok → Flájský potok → Sapava → Moldavský potok → Mulda → Labe → Severní moře

Popis

Bystrý potok se nachází v Krušných horách a je asi 6 km dlouhý. Potok pramení u obce Český Jiřetín a ústí do Flájského potoka. Plocha povodí potoka je 9,485 km2.

Potok tvoří státní hranici s Německem.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Bystrý potok
Identifikátor 10103009
Hydrologické pořadí 1-15-03-030
Plocha povodí 9,485 km2
Celková délka 5,6 km
Délka na územé ČR 5,6 km
Země Česko, Německo

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?