Hraniční potok (Bockgraben)

Hraniční potok (Bockgraben) → DyjeMorava → Dunaj → Černé moře

Popis

Hraniční potok, někdy také těž Bockgraben, se nachází v okresu Znojmo a je asi 5 km dlouhý. Potok pramení u obce Hevlín a ústí do Dyje. Plocha povodí potoka je 33,461 km2.

Potok tvoří státní hranici s Rakouskem.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Hraniční potok (Bockgraben)
Identifikátor 10102481
Hydrologické pořadí 4-14-02-092
Plocha povodí 33,461 km2
Celková délka 4,6 km
Délka na územé ČR 4,6 km
Země Česko, Rakousko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?