Kamenice

Kamenice → MalšeVltavaLabe → Severní moře

Popis

Kamenice je asi 6 km dlouhý potok v jižních Čechách. Potok pramení na místě bývalé obce Zbraslav a ústí do Malše. Plocha povodí potoka je 32,084 km2.

Potok tvoří státní hranici s Rakouskem.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Kamenice
Identifikátor 10102339
Hydrologické pořadí 1-06-02-006
Plocha povodí 32,084 km2
Celková délka 6,0 km
Délka na územé ČR 0,8 km
Země Česko, Rakousko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?