Ostašovský potok

Ostašovský potok → Lužická NisaOdra → Baltské moře

Popis

Ostašovský potok se nachází na Liberecku a je asi 7 km dlouhý. Potok pramení u obce Křížany a ústí do Lužické Nisy u Stráže nad Nisou. Plocha povodí potoka je 5,91 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Ostašovský potok
Identifikátor 10102217
Hydrologické pořadí 2-04-07-020
Plocha povodí 5,91 km2
Celková délka 6,6 km
Délka na územé ČR 6,6 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?